Voogdij


Voogdijschap regelen

U moet er niet aan denken, maar stel dat u en uw partner komen te overlijden. Wie zorgt er dan voor uw kinderen? U regelt het bij de notaris.

 

Wat is voogdij?

Onder voogdij verstaan we de zorg voor een minderjarig kind door iemand anders dan de ouders. Als één van de ouders overlijdt, gaat het kind naar de gezaghebbende ouder die nog in leven is. Maar wat als het kind beide ouders verliest? Dan bepaalt de rechter wie verantwoordelijk wordt voor de kinderen. Dit gebeurt in overleg met beide families.

 

Het voogdijschap regelen

U kunt ook zelf bepalen aan wie u de zorg wilt overdragen. Hoe? Door op zoek te gaan naar mensen in uw omgeving aan wie u het voogdijschap zou toevertrouwen en die dat ook wíllen doen. We leggen dan de voogdij vast in een testament.

 

Eén of meer voogden

U kunt één voogd aanwijzen, maar ook meerdere, opvolgende voogden. Dat laatste is verstandig, want het kan gebeuren dat de eerstaangewezen voogd door omstandigheden het voogdijschap toch niet op zich kan nemen, bijvoorbeeld door overlijden. Ons advies: benoem sowieso geen stel als voogd. Want als één van hen wegvalt, vervalt ook de voogdijbenoeming.

 

Voogdijschap regelen via De Jonge & Smit Notarissen

Wilt u de voogdij voor uw kinderen goed regelen? We verzorgen dat voor u met zorg, zorgvuldigheid en betrokkenheid. We horen graag alles over de wensen van uzelf en van de voogd(en) die u heeft aangewezen. We geven advies en maken u attent op zaken waar u misschien zelf niet aan had gedacht. Met als doel: een helder document dat, mocht de situatie zich voordoen, praktisch toepasbaar is.

 

De Rechtspraak over voogdij

U kunt alles hierover lezen op www.rechtspraak.nl

Bekijk ook de brochure 'Hoe regel ik mijn nalatenschap'