Schenkingen


Schenkingen regelen via de notaris

Wilt u geld schenken aan bijvoorbeeld uw kinderen, een kerkgenootschap, een stichting of een vereniging? Een mooi gebaar. Bedenk wel dat daar een aantal juridische en fiscale aspecten aan zitten. Er zijn nogal wat mogelijkheden. Waar u voor kiest, hangt af van uw persoonlijke en financiële situatie.

 

Wat is een schenking?

Een schenking is een geldbedrag dat u aan iemand schenkt, zonder tegenprestatie. Door de schenking vermindert het vermogen van u als schenker. U kunt eenmalig een bedrag schenken, maar ook periodiek.

 

Waarom schenken?

Schenkingen zijn om meerdere redenen interessant. Koopt uw kind bijvoorbeeld voor het eerst een huis? Dan zal hij of zij enorm blij zijn met uw schenking. U mag jaarlijks een door de overheid vastgesteld bedrag belastingvrij schenken aan uw kind. Verder zijn er specifieke vrijstellingen als sprake is van woningaankoop of van een studie. Een voordeel van een schenking is ook, dat u daarmee de toekomstige erfenis verlaagt. En hoe lager de erfenis, hoe minder erfbelasting uw erfgenamen betalen.

 

Goederen schenken

U kunt ook goederen schenken. Denk aan een auto of een huis. De ontvanger van de schenking betaalt hierover schenkingsbelasting. De tarieven komen overeen met die van erfbelasting, de vrijstellingen verschillen. De hoogte van de schenkingsbelasting hangt af van de hoogte van de schenking. Ook hiervoor geldt dat u tot een bepaald bedrag belastingvrij kunt schenken:

 

Schenking aan uw kind

Schenkt u aan iemand anders dan uw kinderen, bijvoorbeeld aan uw kleinkinderen? Dan geldt een jaarlijkse belastingvrijstelling. Schenkt u aan uw kind? Dan zijn er twee soorten vrijstellingen:

• Een belastingvrijstelling per kind per jaar;

• Een eenmalige belastingvrijstelling per kind (18-40 jaar). Gebruikt uw kind de schenking voor een studie of voor het kopen van een huis? Dan geldt een hogere vrijstelling.

Op www.belastingdienst.nl vindt u een overzicht van alle actuele schenkbelastingvrijstellingen.

 

Schenkingen vastleggen in een notariële akte

Natuurlijk, u kunt de schenking zelf regelen door deze vast te leggen in een eigen overeenkomst: een onderhandse akte. Maar het kan verstandig zijn de schenking te laten vastleggen in een notariële akte. Dit heeft meerdere voordelen:

 

De schenking kan niet meer worden teruggedraaid

We controleren of u inderdaad uit vrije wil schenkt én of u geestelijk in staat bent om de gevolgen van uw schenking te overzien. Als dit inderdaad het geval is, stellen we vast dat u wilsbekwaam bent. In dat geval kan niemand de schenking meer terugdraaien of tussentijds stopzetten. Wilt u die mogelijkheid wel openhouden? Dan kunt u in de notariële akte laten opnemen dat de schenking ‘herroepelijk’ is.

 

U kunt voorwaarden opnemen

In de akte kunt u voorwaarden opnemen voor uw schenking. Bijvoorbeeld dat:

• Uw (klein)kind het geld krijgt vanaf een bepaalde leeftijd;

• De ontvanger de schenking uitsluitend kan gebruiken voor een studie of een huis;

• U uw ‘schenking op papier’ in bepaalde situaties kunt terugdraaien;

• Uw kind de schenking in geval van scheiding niet hoeft te delen met de ex-partner (uitsluitingsclausule).

 

De meerwaarde van De Jonge & Smit Notarissen

Vindt u het belangrijk om uw schenkingen goed te regelen? De Jonge & Smit Notarissen verzorgt dit voor u. Dat doen we met zorg en betrokkenheid. We horen graag uw wensen. We geven advies en maken u attent op zaken waar u misschien zelf niet aan had gedacht. Met als doel: een heldere akte die praktisch toepasbaar is.

Bekijk ook de brochure 'Hoe regel ik mijn nalatenschap'