Bedrijfsbeëindiging & bedrijfsovername


Bedrijfsbeëindiging & bedrijfsoverdracht

Besluit u uw bedrijf te beëindigen? Dat is een hele stap: emotioneel en zakelijk. De Jonge & Smit Notarissen begeleidt u fiscaal en juridisch. We hebben daar dagelijks te maken.

Er zijn twee manieren van bedrijfsbeëindiging: door overdracht of door liquidatie en ontbinding.

 

Bedrijfsoverdracht

Bij overdracht zet een ander de onderneming voort; binnen de familie of daarbuiten. Dit is een complex proces dat maatwerk vergt. U moet controles uitvoeren naar de zekerheid van de betaling en naar de fiscale gevolgen van de verkoop voor uzelf. U moet tal van keuzes maken op het gebied van belastingen, rechtsvormen, financiering en erfeniskwesties. Ons advies: begin op tijd met regelen. Want hoe eerder u begint, hoe groter de kans op een succesvolle overdracht. Bedrijfsoverdracht vergt een nauwkeurige planning, onder meer vanwege de diverse termijnen die de Belastingdienst stelt.

 

Liquidatie en ontbinding

Is verkoop geen optie omdat u geen opvolger kunt vinden? Dan zult u de onderneming moeten stoppen. Dit heet ook wel: liquidatie. Dit houdt in dat u de boedel en – indien van toepassing – de grond en de gebouwen verkoopt. Er volgt een formele procedure. Denk aan het deponeren van het ontbindingsbesluit, het plan van uitdeling en de rekening en verantwoording. Elke manier van bedrijfsbeëindiging heeft specifieke consequenties voor de belastingheffing. We informeren en adviseren u daarover.

 

Een bedrijf van iemand anders overnemen

Wilt u een bedrijf overnemen? Ook dan is natuurlijk zorgvuldigheid vereist. Belastingen, rechtsvormen en financiering … allemaal zaken waar u mee te maken krijgt en waarover u keuzes moet maken. En heeft u goed inzicht in de rechten en plichten en in de vermogenspositie van deze onderneming? U kunt niet zonder de onafhankelijke en deskundige advisering van een notaris. Ons advies: begin op tijd met regelen. Want hoe eerder u begint, hoe groter de kans op een geslaagde overdracht

 

Meerwaarde van De Jonge & Smit Notarissen

Een bedrijfsbeëindiging of bedrijfsoverdracht is een complex maatwerktraject dat veel zorgvuldigheid en expertise vereist. De Jonge & Smit Notarissen heeft veel ervaring met uiteenlopende overdrachten en liquidaties. We kunnen u dus als beste adviseren en u begeleiden.