Levenstestament


Levenstestament (volmacht) opstellen

Stel dat u door ziekte of ongeval niet meer in staat bent om zaken zelf te regelen. Zoals uw medische zaken en uw bankzaken. Wie doet dat dan namens u? Dat regelt u in een levenstestament (volmacht).

 

Waarom een levenstestament?

In een levenstestament wijst u een vertrouwenspersoon aan die namens u mag handelen: de gevolmachtigde. U geeft in het document gedetailleerde aanwijzingen en u legt uw wensen vast. Ook bepaalt u bij wie uw vertrouwenspersoon verantwoording moet afleggen voor zijn handelingen.

 

Verschil tussen een testament en een levenstestament

Een levenstestament is iets anders dan een gewoon testament. In een gewoon testament regelt u alles rondom uw overlijden. In een levenstestament wijst u schriftelijk iemand aan die namens u uw zaken kan regelen als u langdurig zelf geen beslissingen kunt nemen. Bijvoorbeeld omdat u revalideert na een ongeluk, of vanwege dementie.

 

Wat regelt u in een levenstestament?

U bepaalt zelf wat u in het levenstestament vastlegt. Denk aan bijvoorbeeld:

• Het regelen van de dagelijkse financiën en de belastingzaken;

• Schenkingen;

• Wel of geen toestemming voor medische handelingen;

• Instructies voor de verkoop van uw woning (als u niet meer zelfstandig kunt wonen);

• Instructies wat er bij verkoop van uw woning moet gebeuren met uw inboedel.

 

Uw levenstestament opstellen via De Jonge & Smit Notarissen

De Jonge & Smit Notarissen verzorgt uw levenstestament met zorg, zorgvuldigheid en betrokkenheid. We horen graag uw wensen. We geven advies en maken u attent op zaken waar u misschien zelf niet aan had gedacht. Met als doel: een helder en werkbaar levenstestament dat, mocht dat nodig zijn, praktisch uitvoerbaar is.

Bekijk ook de brochure 'Wie geeft u het vertrouwen'