Erfenis krijgen


Een erfenis krijgen

Heeft u het bericht ontvangen dat u een erfenis krijgt? Dan staat u voor de keuze: aanvaarden of verwerpen. Als u de erfenis wilt aanvaarden, hoeft u niets te doen. Maar in sommige gevallen kan het verstandig zijn om wel actie te ondernemen. Bijvoorbeeld als de erfenis een negatieve waarde heeft. De Jonge & Smit Notarissen adviseert u graag over de te nemen stappen.

 

Erfenis (onder voorbehoud) aanvaarden of verwerpen

Nadat u het bericht heeft ontvangen dat u een erfenis krijgt, heeft u drie mogelijkheden: u aanvaardt de erfenis, u verwerpt de erfenis of u aanvaardt de erfenis onder het voorrecht van een boedelbeschrijving. Om meerdere redenen kunt u ervoor kiezen de erfenis te verwerpen. De belangrijkste reden is, dat de nalatenschap een negatieve waarde heeft. In dat geval is het belangrijk dat u informatie krijgt over het vermogen van de overledene.

Heeft u onvoldoende informatie over de nalatenschap? Onderneem dan even geen acties, zoals het verkopen of verdelen van goederen of het betalen van facturen. Hiermee loopt u namelijk het risico dat u – zonder het te willen – de nalatenschap heeft aanvaard. U kunt de nalatenschap dan het best onder voorbehoud (beneficiair) aanvaarden. We adviseren u er graag over. Dit voorkomt dat u verkeerd kiest.

 

Belastingheffing over de erfenis

Aanvaardt u de erfenis? Dat krijgt u mogelijk te maken met erfbelasting. Dit hangt af van de hoogte van de erfenis. Bij een verkrijging door een partner geldt een door de overheid vastgestelde belastingvrijstelling. Voor kinderen geldt een vrijstelling per kind. Op de website van de Belastingdienst vindt u de actuele vrijstellingen.

 

De meerwaarde van De Jonge & Smit Notarissen

Krijgt u een erfenis en wilt u er zeker van zijn dat u de juiste stappen zet? We adviseren u er graag over. We luisteren naar u en maken u attent op zaken waar u misschien zelf niet aan had gedacht. Met als doel dat u de juiste keuzes maakt.

Bekijk ook de brochure 'Een erfenis, wat nu?'