B.V. & V.O.F. oprichten


Een B.V. of V.O.F. oprichten

U gaat een bedrijf opstarten? Van harte! Een spannende en mooie stap. Maar wordt het een B.V. of een V.O.F.? Of nog een andere rechtsvorm? We adviseren u graag. Ook verzorgen we de notariële akte met statuten. We doen dit op basis van uw wensen en natuurlijk overeenkomstig de wet- en regelgeving. Met het opstellen van de akte is de voor succesvol ondernemen gelegd.

 

Welke rechtsvorm: B.V. of V.O.F.?

Welke rechtsvorm het best bij u past? Dat hangt af van een aantal factoren. Gaat u met iemand samenwerken? Werkt uw partner mee in de zaak? Wilt u met uw privévermogen wel of niet aansprakelijk zijn? Heeft u voor de opstart van uw bedrijf geld van derden nodig?

 

Een Besloten Vennootschap (B.V.)

Als u kiest voor een B.V., dan komt u als het ware bij de B.V. in dienst. Het voordeel van een B.V. is, dat de aandeelhouders in de meeste gevallen niet aansprakelijk kunnen worden gesteld voor eventuele schulden van de B.V.. Een B.V. betaalt vennootschapsbelasting en eventueel dividendbelasting. Daarnaast betaalt de directeur-grootaandeelhouder inkomstenbelasting over zijn fiscaal minimaal loon (en over uitgekeerd dividend).

 

Een vennootschap onder firma (V.O.F.) of maatschap

Bij een V.O.F. treden twee of meer personen onder één gemeenschappelijke naam naar buiten. Denk aan een schildersbedrijf of een projectontwikkelaar. Nadeel is, dat iedere vennoot geheel aansprakelijk is voor de schulden van de vennootschap, dus ook voor de schulden van een medevennoot. Een rechtsvorm die daarop lijkt is de maatschap. Hierbij zijn de leden (maten) ieder voor een gelijk deel aansprakelijk voor de schulden van de maatschap.

 

Andere rechtsvormen

Er zijn nog andere rechtsvormen: de naamloze vennootschap (N.V.), de commanditaire vennootschap (C.V.) en de eenmanszaak.

Bij een N.V. is het kapitaal verdeeld in aandelen, net als bij een B.V.. Het verschil is dat een N.V. aandelen kent die vrij verhandelbaar zijn op de beurs. Bovendien kent een N.V. een minimum aandelenkapitaal.

Een C.V. is een oplossing als u een eigenlijk een V.O.F. wilt beginnen, maar een betrokken geldschieter nodig hebt voor voldoende kapitaal. Deze geldschieter wordt uw (stille) vennoot en heeft een directe band met uw bedrijf.

Het oprichten van een eenmanszaak gaat snel en eenvoudig. In het begin heeft u meestal meer belastingvoordeel van een eenmanszaak dan bijvoorbeeld een B.V.. Nadeel is, dat u voor bedrijfsschulden met uw privévermogen aansprakelijk bent.

 

Notariële akte afsluiten

Het afsluiten van een notariële akte is verplicht als u een B.V. of een N.V. opricht. Voor het aangaan van een V.O.F., maatschap of C.V. is dat niet verplicht. Toch is het verstandig om wel naar de notaris te stappen. In een notariële akte legt u afspraken vast over bijvoorbeeld de verdeling van de winst, de taakverdeling, de wijze van besluitvorming en de gezamenlijke uitgave, zoals uur- en loonkosten.

 

De meerwaarde van De Jonge & Smit Notarissen

De Jonge & Smit Notarissen heeft veel ervaring met rechtsvormen en met het opstellen van de notariële akte. We adviseren u daar dus goed over; onafhankelijk en met betrokkenheid. Het opstellen van de notariële akte vraagt om zorgvuldigheid en oog voor detail. We nemen de tijd voor u en geven u graag een heldere uitleg. En we maken u attent op zaken waar u misschien zelf niet aan had gedacht.