Samenleven


Samenleven en de notaris

Relaties geven het leven kleur. We worden verliefd en gaan samenwonen of trouwen. En als het niet anders kan, gaan we scheiden. Hoe uw relaties ook verlopen, het is belangrijk dat u uw zaken goed regelt. Voor eerlijk, onafhankelijk en helder advies kunt u terecht bij De Jonge & Smit Notarissen.

We verzorgen alle wettelijke regelzaken rond het samenlevingscontract, trouwen & geregistreerd partnerschap, scheiden, voogdij en levenstestament & volmacht.

Samenlevingscontract
Heeft u een koophuis, heeft u samen kinderen of start een van u een bedrijf? Kies dan voor de zekerheid van een samenlevingscontract.

lees meer
Trouwen & geregistreerd partnerschap
Bij trouwen of geregistreerd partnerschap worden alle bezittingen en schulden van u samen. Wilt u dit anders regelen? Stel dan voorwaarden op.

lees meer
Scheiden
Gaan u en uw partner scheiden? Dan moet u veel regelen, liefst zo goed, eerlijk en praktisch mogelijk. We ondersteunen u daarbij.

lees meer
Voogdij
Stel dat u en uw partner komen te overlijden. Wie zorgt er dan voor uw kinderen? U regelt het bij de notaris.

lees meer
Levenstestament
Stel dat u door ziekte of ongeval uw zaken niet meer zelf kunt regelen. Wie doet dat dan namens u? Dat regelt u in een levenstestament.

lees meer