Stichting & vereniging oprichten


Een stichting of vereniging oprichten

Organiseert u samen met anderen bijvoorbeeld een festival, een sportevenement of een goed doel? En heeft die activiteit een structureel karakter? Dan is het verstandig een rechtsvorm aan te gaan, zoals een vereniging of een stichting.

 

Kiezen: een stichting of een vereniging

Een vereniging is een rechtsvorm met twee of meer leden. De leden betalen contributie. Bij een vereniging is er een bestuur, dat wordt gecontroleerd door een algemene vergadering (de leden). Het bestuur legt rekening en verantwoording af aan de leden. Dit gebeurt in een jaarvergadering. Een stichting is een rechtsvorm met een bestuur, maar zonder leden. Wel kunnen er donateurs zijn. Het bestuur hoeft geen rekening en verantwoording af te leggen. Een stichting is een geschikte rechtsvorm als u een bepaald maatschappelijk, sociaal of ideëel doel wilt realiseren. U kunt alleen een stichting op richten of samen met anderen. En stichting heeft een bestuur, maar geen leden.

 

De rol van de notaris

De notaris adviseert over de beste rechtsvorm en stelt de akte op. Het afsluiten van een notariële akte is bij een stichting verplicht. Kiest u voor de verenigingsvorm? Dan is een akte aanbevolen, omdat bestuurders anders met hun privévermogen aansprakelijk zijn. In de statuten moeten onder meer staan: de naam en vestigingsplaats van de vereniging of stichting, het doel, de wijze waarop bestuurders worden benoemd en ontslagen en waar het geld naartoe gaat als de vereniging of stichting wordt opgeheven. In de statuten van een vereniging staan bovendien: de verplichtingen van de leden tegenover de vereniging en de manier waarop de algemene vergadering wordt bijeengeroepen.

 

De meerwaarde van De Jonge & Smit Notarissen

De Jonge & Smit Notarissen heeft veel ervaring met rechtsvormen en met het opstellen van een passende akte. We kunnen u daar dus goed over adviseren: onafhankelijk en met betrokkenheid. Het opstellen van de notariële akte vraagt om zorgvuldigheid en oog voor detail. We nemen de tijd voor u en geven u graag een heldere uitleg. En we maken u attent op zaken waar u misschien zelf niet aan had gedacht.